Medi social

Continguts curriculars adaptats a cada curs i edat
per facilitar la cerca d'informació i la integració del coneixement.

Per a cicle mitjà i cicle superior

Els continguts curriculars de cada curs ben exposats i adequats a cada edat.

El complement ideal per a l’aprenentatge dels nens i les nenes.

Els manuals estructuren els continguts en diferents seccions.

Uns separadors en faciliten la consulta.